POLITIKA

DRUŠTVO

LJUDSKA PRAVA

EKONOMIJA

HRVATSKA

SVIJET

ŠKOLA

ZANIMLJIVO

POLITIKA

DRUŠTVO

LJUDSKA PRAVA

EKONOMIJA

HRVATSKA

SVIJET

ŠKOLA

ZANIMLJIVO

POLITIKA

DRUŠTVO

LJUDSKA PRAVA

EKONOMIJA

HRVATSKA

SVIJET

ŠKOLA

ZANIMLJIVO

Impressum

Liberal.hr je političko-ekonomski online blog koji objavljuje komentare na svakodnevna događanja u Hrvatskoj i svijetu te prenosi neke zanimljivosti iz drugih medija.

Online od 3.9.2016.
Dinamika osvježavanja: dnevna
>> Uvjeti korištenja <<
>> Oglašavanje <<

A. Starčevića 35, 34310 Pleternica, Hrvatska
info@liberal.hr

Autori, povremeni kolumnisti i suradnici

Mario Nakić
Branimir Perković
Thomas Bauer
Ivan Bertović
Predrag Rajšić
Jerko Markovina
Željka Babić
Igor Vuk
Denis Vlašić
Denis Čupić
Franjo Tušek
Nikola Novak
Ante Mula
Hrvoje Marković
Marijan Mautner
Lazar Prodanović

Glavni urednik
Mario Nakić

Nakladnik
034 MEDIJI d.o.o.
A. Starčevića 35
34310 Pleternica, RH
OIB: 40781507355
Direktor: Mario Nakić
info@liberal.hr

Web stranice
Program i dizajn: Mario Nakić
Logotip: Nikola Radmirović
Sva prava zadržava 034 MEDIJI d.o.o.