Liberal.hr - Impressum
Impressum
Liberal.hr je komentatorsko-blogerski portal na kojem autori iz različitih područja i kuteva obrađuju aktualne teme. Cilj je pobuditi svijest građana, proširiti klasično liberalnu misao i ukazati na neke probleme u društvu, gospodarstvu i politici. Liberal je pokrenut iz čistog entuzijazma i u početku je bio samo blog jednog autora, ali ideja je naišla na plodno tlo pa danas na Liberalu pišu ljudi iz poduzetništva, prosvjete, ekonomski analitičari i drugi. Ovdje možete pronaći stavove i razmišljanja kakva nisu svakodnevna u hrvatskoj javnosti.

Site je online od 10. rujna 2016. godine
Dinamika osvježavanja: povremena
Glavni urednik i nakladnik: Mario Nakić
Njemačka 3, 34000 Požega
OIB: 38923396341

info@liberal.hr

Web: Mario Nakić
Logotip: Hrvoje Bujas

MARIO NAKIĆ

BRANIMIR PERKOVIĆ

THOMAS BAUER

PREDRAG RAJŠIĆ

DENIS VLAŠIĆ

JERKO MARKOVINA

IVAN BERTOVIĆ

ANĐELKO BALABAN
BIG LAJK!
Srđan Ćuk - General Woo
Reforma je kad si sam platiš "besplatni" grah...i to nedjeljom u nekom restoranu gdje ljudi rade i zarađuju za život.

Izvor: Facebook
BIG LAJK!
Srđan Ćuk - General Woo
Reforma je kad si sam platiš "besplatni" grah...i to nedjeljom u nekom restoranu gdje ljudi rade i zarađuju za život.

Izvor: Facebook
PRATITE LIBERAL NA DRUŠTVENIM MREŽAMA:IMPRESSUM | UVJETI KORIŠTENJA