Impressum
Liberal.hr je komentatorsko-blogerski portal na kojem autori iz različitih područja i kuteva obrađuju aktualne teme. Cilj je pobuditi svijest građana, proširiti klasično liberalnu misao i ukazati na neke probleme u društvu, gospodarstvu i politici. Liberal je pokrenut iz čistog entuzijazma i u početku je bio samo blog jednog autora, ali ideja je naišla na plodno tlo pa danas na Liberalu pišu ljudi iz poduzetništva, prosvjete, ekonomski analitičari i drugi. Ovdje možete pronaći stavove i razmišljanja kakva nisu svakodnevna u hrvatskoj javnosti.

Site je online od 10. rujna 2016. godine
Dinamika osvježavanja: povremena

Glavni urednik i nakladnik: Mario Nakić
Njemačka 3, 34000 Požega

info@liberal.hr

Web: Mario Nakić
Logotip: Masha Gubany
NEWSLETTER

Upiši e-mail adresu: